LIITY 6-MR-POSTITUSLISTALLE

Pysy ajanhermolla ja aallon harjalla - saat tiedotteet ja kilpailukutsut suoraan omaan sähköpostiisi.

LÄHETÄ

Sääntömääräinen syyskokous 30.10.2010

31 aktiivia saapui paikalle.

Uusi hallitus otti toiminnan vastuulleen:
Eero Lehtinen, TOY, pj.
Kari Loukola, Joy, varapj/markkinointi, varainhankinta
Kari Koponen, Raili, sihteeri
Tom Lindstrom, Marianne, kilpailutoiminta
Basti Blechinberg, Sara, tekninen asiantuntija, rules
Mikko Saarela, Marianne, tiedotusasiat
Johan Garkman, Fridolin, rahastonhoitaja

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Suomen 6mR-liitto ry:n vuosikokous
30.10.2010 - NJK Koivusaari

1. Kokouksen avaus klo 17.15

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kristoffer Öström, sihteeriksi Eero Lehtinen, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi Sami Sailo ja Esko Kilpi.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kutsut postitettu 9.10.2010 (sääntömääräisyys, 14pv ennen kokousta, täyttyy) ja paikalla 29 jäsentä sekä 2 liittymässä olevaa kuutospurjehtijaa.

Kokouksen osallistujat:
Kristoffer Öström, Arneta
Sami Sailo, Joy
Kari Loukola, Joy
Nuutti Seppovaara, Topp
Arto Seppovaara, Topp
Arvo Paukkunen, Topp
Janne Oinonen, Ian
Magnus Bäckström, Toy
Joakim Jansson, Wire
Petri Tykkä, Attack
Juha Saltin, Irma
Juha Paananen, Irma
Esko Kilpi, Djinn
Claes Tallberg, Djinn
Kenneth Palmgren, Jolanda (ei vielä jäsen)
Tom Lindström, Marianne
Mikko Saarela, Marianne
Tom Ek, Jolanda
Bettina Nyman, Mariana
Catharina Gylling-Bärlund, Mariana
Heidi Almberg
Harry Thuneberg, Klara Stjärna
Jan Malmgren, Bambi
Martin Silfverberg, Bambi
Sebastian Blechinberg, Sara (ei vielä jäsen)
Eero Lehtinen, Toy
Kari Koponen, Raili
Henrik Tenström, Sara
Elina Lehtinen, Mariana
Tapani Koskela, Silene III
(31)

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, lisättiin Eero Lehtisen ehdotuksesta mittausasiat kohtaan 13. Muut asiat (13.2.)

5. Kristoffer Öström kävi läpi tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien (Johan Sandberg & Sten-Erik Molander) lausunnon. (Liitteet)

6. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikauden 2009-2010 hallitukselle (klo 17.37).

7. Kokouksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman, alustavan kilpailukalenterin sekä talousarvion kaudelle 2010-2011. Jäsenmaksuksi puheenjohtaja ehdotti 20 euroa, ja lisäsi, ettei erillistä liittymismaksua perittäisi.

a. Harjoitusviikonloppu/valmennussuunnitelma sai kannatusta ja ehdotettiin, että siihen varataan varoja valmentajan palkkaamiseksi (Tapani Koskela).

b. Yhdistyksen nettisivuista käytiin keskustelua, Esko Kilpi ehdotti blogiformaatin käyttöönottoa, Petri Tykkä vahvisti että nykyiselläänkin jäsenet päasevät omilla tuunuksillaan päivittämään veneidensä sivuja ja uutisia.

c. Eero Lehtinen tarjoutui toimimaan MM-kisalobbarina Englannin ja USA:n suuntaan, aiemmin Kristoffer Öström on luvannut hoitaa Ranskan/Sveitsin ja Henrikl Andersin Ruotsin. Tarvitaan lisää aktiivisia toimijoita mm. Saksan ja Tanskan suuntaan sekä Euroopan ulkopuolisiin maihin.

d. Tapani Koskela toivoi MM-sivustolle palveluiden ja mahdollisuuksien esittelyä kansainvälisten kilpailijoiden ja näiden tukijoukkojen houkuttelemiseksi. NJK on jo laittanut vinkkejä ja "houkutuksia" kisasivuilleen.

e. ISMA -jäsenyys herätti keskustelua. Tom Ek totesi maksun olevan kuin EU-jäsenyys, sen kautta voimme vaikuttaa kansianväliseen toimintaan ja oman luokkamme kehitykseen. Hän lisäsi, että purjemaksusta pitäisi pyrkiä eroon kunhan ensin äänivaltamme jäsenmaksujen kautta hoidetaan kuntoon. Pitäisi määrittää kansalliset tavoitteet, joita sitten viedään eteenpäin ISMAn suuntaan. Juha Paananen kritisoi ISMA:a "herrakerhoksi" ja korosti, että on tarkasti mietittävä kuka Suomea edustaa ja millaisella mandaatilla. Koskela toivoi, että uusi hallitus evästettäisiin poistamaan purjemaksut. Kenneth Palmgren huomautti, että 60-100 euron purjemaksut ovat tavallisia kaikissa kv. luokissa ja että siitä voi olla vaikea päästä eroon, kenties sitä voitaisiin kuitenkin madaltaa. Kari Koponen peräänkuulutti kansainvälisille maksuille vastinetta ja ihmetteli miten me ISMAsta hyödymme. Arvo Paukkunen korosti, että ison fliittimme välityksellä meillä on voimaa myös ISMAn suuntaan, kunhan vain käytämme sitä oikein. Eero Lehtinen ihmetteli mihin ISMA kaiken rahan tarvitsee ja huomautti, etta sen tililla on viimeisen tiedon mukaan 30 000 euroa ja kun suomalaiset maksavat purjemaksunsa ja jäsenmaksunsa sinne putkahtaa toistakymmentätuhatta lisää, että suomalaiset voivat purjehtia omissa kisoissaan, joiden järjestelyihin ISMA ei osallistu millään tavoin... ISMA-toimintaa on tarkistettava siten, että siellä ja sen suuntaan ajetaan aktiivisesti oman fliittimme kannalta keskeisiä ja kiinnostavia asioita.

f. Kilpailukalenterin osalta Eero Lehtinen ilmoitti, että alustavasti kaavaillun toukokuun lopun regatan tilalla voitaisiin myös järjestää "early bird" valmennusleiri vesillä. Hangon regatta siirtyy takaisin perjantai-sunnuntai -formaattiin ja HSF on anonut lajiliitolta SM-kisoja järjestettäviksi heti regatan jälkeen. Eero Lehtinen ehdotti, että maanantaina pidettäisiin välipäivä, jolloin voitaisiin mitata kotimaisen fliitin purjeet ja suorittaa huoltoa sekä valmistella veneitä ensimmäiseen SM-regattaan samalla kun tämä kaikki olisi askel eteenpäin MM-valmisteluja ajatellen. Uusi hallitus keskustelee tästä HSF:n edustajien kanssa, kun suunnitelmassa edetään.

g. Sinebrychoff Cup on saanut sponsorin edustajilta positiivista palautetta ja yhteistyön odotetaan jatkuvan entistäkin paremmissa merkeissä. Jatkossa on hyvä korostaa, että haastekilpailu on nimenomaan seurojen välinen kilpailu ja siitä on seurojen suuntaan lisättävä tiedotusta. Sama pätee mediatiedottamisessa.

h. Heidi Almberg huomautti, että klassisten luokkien "Shampanja-regatta" HSS:llä osuu jälleen päällekkäin kuutostapahtuman (MM) kanssa, jatkossa koitamme koordinoida kalenterimme niin, että pääsisimme mukaan myös tähän tapahtumaan.

i. Jäsenmaksusta todettiin, että se voidaan pitää nykyisellä tasolla, kunhan huolehditaan että jäsenistö maksaa maksut aiempaa aktiivisemmin. Magnus Bäckström kommentoi, että maksu on erittäin matala ja sen korottamistakin voisi harkita.

j. Tapani Koskela ehdotti, että budjetissa varataan 1000 euroa valmennustoimintaan. Sami Sailo vihjaisi, että tällaiseen toimintaan yhdistys voi anoa avustusta lajiliitolta.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin tehdyin lisäyksin, jäsenmaksuksi vahvistettiin ehdotettu 20 euroa, liittymismaksua ei myöskään tulevalla kaudella peritä.

9. Eero Lehtinen ehdotti tulevan hallituksen lukumääräksi 1+6.

10. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Lehtinen.

11. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Tom Lindström (Marianne), Kari Loukola (Joy), Sebastian Blechinberg (Sara), Johan Gärkman (Fridolin), Kari Koponen (Raili) ja Mikko Saarela (Marianne) Eero Lehtisen ehdotuksen mukaisesti.

12. Tilintarkastajina jatkavat Johan Sandberg ja Sten-Erik Molander, varatilintarkastajiksi valittiin Kristoffer Öström ja Sami Sailo.

13. Muut asiat

a. 13.1 Kristoffer Öström esitteli ehdotetun MM-regatan vastuuvakuutuksen (LIITE 1)

i. Keskustelussa ihmeteltiin useiden jäsenien toimesta rakennetta, jossa NJK ja ISMA ovat voitonjakajina mutta eivät ota vastuuta mahdollisesta tappiosta.

ii. Eero Lehtinen huomautti, että budjetissa käytetty osallistumismaksu oli väärä (400e) ja näin tuloja kerttyisi oikealla osallistumismaksulla (450e) 2250 euroa esitettyä enemmän.

iii. Juha Paananen kiteytti, että budjetti vaatii tarkennusta, käytettävissä olevien tietojen pohjalta ei tällaista päätöstä voi tehdä.

iv. Tapani Koskela huomautti, ettei kannatusyhdistys ole olemassa tällaista toimintaa ja tarkoitusta varten. Hän lisäsi, että tällainen budjetointi ja tappiotakausmenetelmä antaisi järjestäjille valtuutuksen huonolle taloudenpidolle. Mahdollisesti syntyvän voiton osalta Koskela ehdotti, että se ohjattaisiin kokonaisuudessaan tukiyhdistyksen rahastoihin turvaamaan luokan tulevaisuutta.

v. Tom Lindström kritisoi, ettei hankeen budjetti ole ollenkaan tasapainossa. Lindström huomautti että Opetusministeriö myöntää tappiotakauksia MM- ja EM-kilpailujen järjestäjille.

vi. Eero Lehtinen kertoi NJK:n hakeneen kyseistä takausta OPM:ltä.

vii. Sami Sailo epäili, ettei NJK täytä hakijaan kohdistuvia vaatimuksia ("valtakunnallinen liikuntajärjestö") ja päätettiin, että uusi hallitus tekee oman hakemuksensa seuraavana päivänä, joka sattui olemaan hakemusten jättämisen suhteen deadline (31.10.).

viii. Tom Ek korosti, että sen sijaan, että kiistellään mahdollisen tappion takaajista olisi syytä aktivoida jäsenistö ja sen sidosryhmät sponsorihakuun, jonka kautta tappion syntyminen voidaan välttää.

ix. Eero Lehtinen lisäsi, että jokainen voi auttaa ja osallistua, budjetissa on monta kohtaa, jotka voidaan muuttaa "kuluttomiksi" kun hankitaan yhteistyökumppaneita, jotka antavat tapahtumajärjestäjien käyttöön omia palveluitaan ja tuotteitaan (lennot, polttoaineet, eväät, asusteet, palkinnot, toimistotarvikkeet jne.)

x. Juha Paananen hämmästeli budjetin kansliakulujen (9500e) suuruutta ja peräänkuulutti budjetin tarkennusta myös tämän kohdan osalta.

xi. Uudelle hallitukselle annettiin tehtäväksi selvittää asiaa tarkemmin MM-järjestajien kanssa ja tarvittaessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous päättämään asiasta.

b. 13.2. Mittausasiat

i. Eero Lehtinen toivoi, että kansallinen mittaussuunnitelma järkeistettäisiin siten, ettei jo tehtyä työtä monien veneiden osalta heitettäisi hukkaan, jolloin syntyy vain ylimääräisiä kustannuksia ja vaivaa niille, jotka ovat olleet aktiivisia jo aiemmin. Ei ole syytä epäillä aiemmpien mittamiesten paneutumista ja ammattitaitoa vaikka nyt pyritäänkin ansiokkaasti koko laivueen mittakirjojen päivittämiseen. On myös huomattava, että eiammin veneensä mittoihin palauttaneet omistajat ovat toimineet tiukempien kriteerien pohjalta, kun nykyinen Classic toleranssi itse asiassa salliin nyt monen veneen osalta jopa suorituskykyä alkuperäisen säännön vastaisesti parantavia toimenpiteitä. Esimerkkinä käytettiin May Be IV venettä, jonka mittoihin saattaminen oli pitkä ja työläs projekti 1990-luvulla. Nyt veneen kölistä poistettu lyijy voidaan panna sinne takaisin, kun vene saakin nykysäännön mukaan uida 50mm syvemmällä kuin mitä se merkeissä ollessaan tekee... teemme paljon työtä saavuttaaksemme huonomman lopputuloksen?? Niinikään ketään ei pidä pelotella mittausasioilla, kaikki ovat tervetulleita myös MM-kisoihin. Ulkomaiset venekunnat ovat keskimäärin meitä huomattavasti leväperäisempiä sääntöasioissa. Lopuksi Lehtinen ehdotti, että uusi hallitus kartoittaa venekuntien mittakirja/mittaustilanteen ja keskittyy auttamaan tasoerojen kaventamisessa siten, että priorisoidaan mittaustoimintaa ja marssijärjestystä yhteistyössä mittamies Matti Muoniovaaran kanssa. Kaikkia prosessin aloittaneita venekuntia rohkaistiin viemään se loppuun. Uusi hallitus selvittää myös jos voisimme auktorisoida yhden tai kaksi lisämittamiestä prosessin jouduttamiseksi.

ii. Päätettiin, että kansallinen luokkasääntö tarkistetaan ja yhtenäistetään kv. säännön kanssa mm. elektroniikan osalta.

14. Puheenjohtaja Öström päatti kokouksen klo 19.15

Syyskokouksen kokouspöytäkirja (.doc)

Siirry sivun alkuun
UUSIMMAT KUVAT
 

Ranking 2021

FIN 80 Astrée III 84
FIN 51 May Be VI 56
FIN 23 Merenneito II 52
FIN 49 Sara af Hangö 48
FIN 74 Lisbeth V 46
FIN 43 Wire 40
FIN 60 Off Course 26
FIN 38 Mariana 24
FIN 39 Jolanda 21
FIN 63 Borée II 17
FIN 44 TOY 10
L35 Ellinore 5
FIN 64 Emzia 2
FIN 19 Puckie 1
FIN 61 Siléne 1


Katso kaikki

 

SPONSORED BY